FRIT ApS
Frederiksborgvej 399, postboks 49
DK-4000 Roskilde
Telefon: +454677 4041
 

English site  English site

FRIT/SKI

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) har indgået rammekontrakter (15.01) med leverandører af forsknings- og laboratorieudstyr. - FRIT er SKI's samarbejdspartner på området.

Disse aftaler har bl.a. den fordel, at du i dine indkøb ikke behøver at tænke på, om der skal foretages et EU-udbud, selv om Institutionen/Instituttet over en periode samlet køber ind for et beløb, der overstiger EU´s tærskelværdier. EU-udbud'et er allerede foretaget.

Forudsætningen for at opnå rabatter er, at Institutionen/Instituttet er tilsluttet SKI, og at kunde nr. oplyses første gang ved køb hos de enkelte leverandører.

Find dit SKI-kundenummer

Nøgleord
  • Billigere varer
  • Pålidelige leverandører
  • Mulighed for højere rabatandele ved køb af større volumen
  • Miniudbud
  • Dynamiske udbud

Rammeaftale brochure:  www.ski.dk/forskning